Nowa formuła składania prac do konkursu na wystawę

Wybór artystów i ich projektów do ekspozycji w Galerii Obok ZPAF odbywa się po przez otwarty,
ogólnopolski konkurs, rozstrzygany raz w roku. Proponowane prace należy składać pod adresem
mail poniżej. Plik składany jako propozycja wystawy powinien zawierać wszystkie proponowane
zdjęcia wraz z dokładnym opisem oraz biogramem autora jak również skanem pisemnego
potwierdzenia praw autorskich do proponowanych na wystawę zestawu zdjęć.

Ponieważ nasza galeria jest niewielka sugerujemy składnie projektów o nieprzekraczającej ilości
18 - 20 prac (w zależności od formatu). Zgłoszenie powinno zawierać również dane kontaktowe -
mail oraz numer telefonu, kontakt na FB lub inne.

Sugerujemy wysyłanie zgłoszenia w formacie pdf, jednocześnie prosimy o kompresję formatu
zdjęć przy wysyłaniu zgłoszenia. Duże formaty pików pdf nie będą rozpatrywane!
Nie będą również rozpatrywane, ani brane pod uwagę linki do stron autorskich, czy pojedyncze
propozycje zdjęć. Uwaga - nie udzielamy wcześniejszych odpowiedzi czy dany materiał spełnia
warunki gwarantujące pozytywne zakwalifikowanie się w konkursie na wystawę w Galerii.

W wypadku przyjęcia zgłoszenia, co potwierdzane jest zawsze stosownym mailem przez Kurator
galerii, autor winien dosłać pod wskazany adres wszystkie materiały dotyczące PR wystawy
- wybór zdjęć jako oddzielne pliki, tekst autorski, biogram oraz zdjęcie na plakat w dużej
rozdzielczości.

Termin składania projektów na wystawy - końcówka roku: od 1 listopada do 31 grudnia
Galeria zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, lub odstąpienia od wystawy z powodów
logistycznych lub innych - jak np niedostatecznej jakości, sposobu podania dostarczonych prac,
zmiany lub nie uzgodnienia terminu.

Fotografie, które były eksponowane w Galerii należy odebrać w ciągu 3 msc od zakończenia
wystawy. W przeciwnym razie Galeria zastrzega sobie, iż prace takie będą składowane w miejscach
niezapewniających gwarancji bezpiecznego przechowywania fotografii lub po prostu zostaną
zlicytowane na cele charytatywne.

Wystawy komercyjne
Od sezonu wystawienniczego wiosna - 2014 istnieje możliwość komercyjnego wynajęcia Galerii na swoją
wystawę autorską. Wystawa ta musi dotyczyć fotografii, a jej zawartość (proponowany materiał)
musi być zatwierdzony przez Radę Programową Galerii. Wystawa komercyjna to sposób na ominięcie
konkursu (który nie wszyscy lubią) ale i skrócenie czasu oczekiwania na swoją wystawę.
Koszt wynajęcia Galerii na okres od 3 tygodni do 1 miesiąca to 2500 zł + Vat
Więcej szczegółów można otrzymać pod mailem: galeria.obok@zpaf.pl


Sprzedaż
ZPAF wraz z Galerią uruchamia także sprzedaż fotografii kolekcjonerskiej.
Aktualnie w zbiorach Galerii Obok jest oko
ło 100 prac cenionych współczesnych polskich
(i nie tylko) artystów. Twórcy zainteresowani przygotowaniem prac do sprzeda
ży powinni
zapozna
ć się z wymogami technicznymi i dotyczącymi opisu, zebranymi w dokumencie,
który mo
żna tutaj pobrać.

Kontakt:
Kurator Galerii Obok Anna Wolska (projekty wystawiennicze)