Nowe media
W tej części spotyka się tradycja i nowoczesność. Prace tych autorów, którzy działają na pograniczu
mediów,
łączą narzędzia fotograficzne z innymi, tworząc nowe wartości plastyczne.

* Witold Węgrzyn [3 prace]


* Tomek Sikora [1 praca]