Klasyczna fotografia
Ta część obejmuje prace autorów pracujących z zachowaniem wymogów tradycyjnego warsztatu.

* Tomasz Mościcki [7 prac]


* Bogdan Łopieński [2 prace]


* Stanisław Pręgowski [4 prace]


* Paweł Pierściński [8 prac]


* Stanisław Kusiak [8 prac]


* Jerzy Lewczyński [1 praca]


* Grzegorz Gorczyński [4 prace]


* Jerzy Łapiński [9 prac]


* Ryszard Ziemak [15 prac]


* Katarzyna Widmańska [2 prace]


* Waldemar Jama [5 prac]


* Aleksander Salij [2 prace]


* Ryszard Karczmarski [11 prac]


* Jerzy Piątek [7 prac]


* Basia Sokołowska [2 prace]


* Jan Madejski [9 prac]