Techniki szlachetne
W tej części umieściliśmy prace autorów, dla których negatyw jest punktem wyjścia do dalszego
opracowywania końcowego obrazu z użyciem tzw. technik szlachetnych (guma dwuchromianowa,
olej, bromolej, talbotypia, papier solny, kalitypia, bromografia itp.)

* Tomasz Mościcki [1 praca]


* Witold Węgrzyn [7 prac]


* Stanis
ław Pręgowski [6 prac]


* Konrad Pollesch [5 prac]


* Grzegorz Gorczyński [3 prace]


* Katarzyna Widmańska [5 prac]