Goście Galerii
Ta część udostępnia miejsce w kolekcji wszystkim naszym przyjaciołom i gościom obu Galerii ZPAF.

* Romualdas Požerskis [15 prac]


* Piotr Kawęcki [6 prac]