Rajmund Rajchel "Wewnątrz - na zewnątrz".
Odmienność, niezrozumienie, to częste odczucia towarzyszące kontaktom
z ludźmi niepełnosprawnymi. Czy wynikają one z naszej niechęci, braku czasu,
uważności, zrozumienia, by pochylić się nad tymi, którzy żyją na obrzeżach
społeczeństwa nie z własnego wyboru. Nasze opinie bardzo często rządzą się
stereotypami. Wynikają z utartych schematów, w których wartość jednostki
stanowi jej użyteczność w społeczeństwie. Jak zatem pokazać osobę niepełnosprawną
bez podkreślania jej odmienności, jak pokazać wnętrze kogoś, kto z powodu
choroby ma utrudniony kontakt ze światem? Z tymi problemami borykał się autor
prezentowanej wystawy – Rajmund Rajchel. Sam opowiada o swoim projekcie „(…)
było to dla mnie nowe i trudne doświadczenie, ponieważ nigdy wcześniej nie miałem
bliskiego kontaktu z takimi ludźmi. Na początku najbardziej widoczna była dla mnie
ich odmienność, zarówno fizyczna jak i emocjonalna. Z upływem czasu, kiedy lepiej
ich poznałem, przekonałem się, że (…) są grupą wartościowych indywidualności, z całym
bogactwem cech i emocji przypisanych człowiekowi. Jak każdy z nas mają określony
charakter, swoją wrażliwość, swoje radości i smutki. Posługując się językiem
fotografii spróbowałem przedstawić ten wewnętrzny świat z mojego punktu widzenia.
Chciałem pokazać, że każdy jest wart, by się przy nim zatrzymać i bliżej mu się przyjrzeć.
Myślę, że może to być dla obu stron bardzo cenne doświadczenie.”
Prezentowana wystawa stanowi krótką dokumentalną opowieść, na którą składają się
portrety, sceny zaobserwowane w trakcie pobytu autora w różnych ośrodkach.

Cykl fotografii opatrzony tytułem „Wewnątrz – na zewnątrz” powstał w ramach projektu
pt. „Wsparcie osób z niepełnosprawnością intelektualną (osób z zespołem Downa oraz
z upośledzeniem w stopniu głębokim)” realizowanego przez Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem na
Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Głównym celem wspomnianego projektu
było zwiększenie udziału w życiu społecznym i zawodowym oraz poprawa jakości życia
osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Zdjęcia wykonane były w następujących Kołach Terenowych Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym oraz ośrodkach biorących udział w projekcie:

- PSOUU Koło w Dzierżoniowie
- PSOUU Koło w Nidzicy
- PSOUU Koło w Kutnie
- Dom Pomocy Społecznej dla dzieci w Niegowie
- Przedszkole Specjalne nr 213 w Warszawie

Rajmund Rajchel - absolwent ASP w Warszawie, Wydziału Grafiki. Praca dyplomowa
w Pracowni Grafiki Wydawniczej pod kierunkiem prof. Lecha Majewskiego, aneks z fotografii
w Pracowni Fotografii pod kierunkiem prof. Rosława Szaybo. Zajmuje się projektowaniem
graficznym oraz fotografią. Prezentował swoje zdjęcia na kilku wystawach indywidualnych
m.in. w Galerii Latarnik (09.2002, Warszawa) i Wyjście Awaryjne (06.2004, Warszawa)
oraz zbiorowych, m.in. “Powiększenie - fotografie w czasach zgiełku” (PKiN, Warszawa,
10.2002). Jego prace publikowane były również w Gazecie Wyborczej, Przekroju oraz
kwartalniku projektowym 2+3D.


Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 25.02 – 19 marca 2010.
Zapraszam serdecznie Kurator Anna Wolska