Julia Sheveloff "Sąd Ostateczny"

Tekst przygotowała: Maria Wiśniewska

Cykl fotograficzny zatytułowany “Sąd Ostateczny” jest śmiałym połączeniem fotoreportażu
i fotograficznej sztuki abstrakcyjnej. Zderzenie tych dwóch nurtów i ich synkretyczne ujęcie prowokuje
do podjęcia wciąż aktualnych, ważnych i w dzisiejszym świecie, rozważań egzystencjalnych.
Punktem wyjścia stał się uchwycony na gorąco obraz życia nocnych klubów – „świątyń” zabawy i zatracenia.
Częściowe odrealnienie obrazów otworzyło pole do przedstawienia wieloznacznych metafor. Mocnym środkiem
wyrazu stała się uniwersalizująca poszczególne obrazy cyklu zmienna barwa, której fotograf nadał
rangę łącznika i symbolu. Jednak podstawową treść cyklu fotografii prezentowanych na wystawie stanowią
ludzie, uchwyceni w wirze zabawy. Pozbawienie ruchliwej masy ludzkich ciał wyraźnych konturów i oderwanie
jej od praw fizycznych nadało zdjęciom walor uniwersalny. Tłum, a nie jednostka, jest obiektem obserwacji
fotografa. Poprzez to zwielokrotnienie i wielogłosowość, umieszczone w ostrych kolorach, autorce udało się
odnaleźć we współczesnych realiach odwołanie do estetyki średniowiecza, nawiązać do dramatycznych,
czasem mrocznych, czasem budzących grozę – a zawsze ostrzegających – średniowiecznych obrazów
Sądu Ostatecznego. Obrazy cyklu budzą filozoficzną refleksję i przypominają, że hedonizm, nihilizm,
konsumpcjonizm to określenie obecne w opisie zjawisk współczesnego świata.
Prezentowany cykl dramatycznych obrazów jest pozbawiony odautorskiego komentarza i pozostawia
odbiorcy szerokie pole interpretacyjne. Autorka nie ocenia i nie stara się przestrzegać. Próbuje raczej
wzbudzić emocje i wydobyć z uchwyconego obrazem fragmentu rzeczywistości dramatyczne połączenie boskiego
piękna i piekielnego szału, pozostawiając ocenę widzowi.

Julia Sheveloff (Szewielow), urodzona w1980 roku w Warszawie. Fotografia, obecna w rodzinie „od zawsze”,
jest obok poezji jej pasją od najmłodszych lat. Ukończyła Wydział Zarządzania UW (praca magisterska
„Fotografia reklamowa”) i Warsaw School of Management (studia i praca magisterska o rynkach kapitałowych
w jęz. angielskim). Studiowała również zarządzanie i międzynarodowy biznes w USA – w Central Piedmont
University College i w University of North Florida. Pobyt w USA wykorzystała również do samodzielnej podróży
po całym kontynencie.
Interesuje się socjologią i kulturą. Fotografując stara się znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zagadnień
kulturowych, społecznych i egzystencjalnych, indywidualnej niepowtarzalności i ukrytych emocji.
Artystycznie – uwielbia zabawę kolorem. W każdej fotografii stara się odnaleźć, wyeksponować i wzmocnić
dodatkowy, nieprzekładalny na słowa, przekaz filozoficzny i emocjonalny.
Od 2006 roku zajmuje się fotografią zawodowo, najpierw jako fotograf studyjny w agencji marketingowej
EDDA, robiąc zdjęcia m.in. dla koncernów Unilever i Kraft, później jako freelancer obsługując zamówienia
różnych firm, a od 2007 roku jako dziennikarz w polskim Reuters’ie. Od marca 2008 współpracuje z PolskaPresse,
obecnie jako fotoreporter Polska The Times. Ciągle doskonali swój warsztat artystyczny, między innymi
w Studiu Fotograficznym ZPAF.
Lubi biegać średnie dystanse w towarzystwie ukochanego psa.

Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 28.05 – 20 czerwca 2010.
Zapraszam serdecznie Kurator Anna Wolska