Alina Budzyńska "Do-chodzenia"

Któż z nas spacerując uliczkami wielowiekowych europejskich stolic nie zastanawiał się nad
przemijalnością czasu, nad niemym świadectwem, a właściwe obecnością rzeczy, towarzyszących
wydarzeniom historycznym, zdarzeniom, prywatnym przeżyciom. Sama doskonale pamiętam moment,
gdy siedząc na krawężniku jednej z uliczek na starym mieście w Barcelonie zastanawiałam się,
czy może tędy właśnie przechadzał się słynny Savonarola?

Projekt DO-CHODZENIA Aliny Budzńskiej powstawał na przestrzeni kilku lat i jest wynikiem jej podróży
po Europie. Większość z tych miejsc związana była z jej wielomiesięcznym pobytem na studiach, stażu,
stypendiach. Próby odnalezienia się w nowej rzeczywistości łączyły się z koniecznością rozszyfrowywania
wielorakich kodów kulturowych, odkrywania różnic i podobieństw obyczajowych oraz nauki języka.
Swoista łamigłówka, stan permanentnego śledztwa oraz konieczność odnajdywania się w ekstremalnych
sytuacjach spowodowały, że podróże stały się fascynacją autorki i jej sposobem na życie.
Mimo tej różnorodności i wielości emocji towarzyszących takim wyprawom, to co autorka prezentuje
w Galerii jest oparte na minimaliźmie, unifikacji i pewnym skrócie myślowym. Prezentując bowiem
wszystkie znane jej miejsca, autorka nie ucieka się do kolorowych pejzaży, zachwytu nad architekturą
ale do prezentacji pewnego wycinka rzeczywistości, dokładnie drogi jaką przemierzała, jaka często znajdowała
się pod jej stopami. Zapytana przeze mnie o powód takiej prezentacji - odpowiada: prezentowane fotografie,
odkrywają urok niezauważalnego świata, który znajduje się pod naszymi stopami. Powstał on w sposób
"niezamierzony" w wyniku działalności człowieka. Organicznie wykreowane barwne geometryczne formy
urzekają i intrygują. Zdjęcia to pewnego rodzaju unifikacja wartości filozoficznej jaką jest każda podróż,
a jednocześnie jest to dowód mojej „TAM” obecności.
Wystawa i projekt autorki mimo prostoty swoich założeń ma dość skomplikowaną prezentację rozgrywającą
się zarówno na ścianach Galerii, jak i jej podłodze. Wystawie towarzyszą multimedia dodające "głębi" i nowych
znaczeń prezentowanym fotografiom - obiektom.

Zdjęcia pochodzą z: Palermo, Via Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 2008, Bydgoszcz, Park Myslencinski, 2007,
Toruń, ul. Sienkiewicza 2006, Londyn, Southern Grove, 2007, Londyn, Lilie Road, 2006, Bydgoszcz, ul. Szubińska,
2008, Palermo, Via Maqueda, 2007, Palermo, Via Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 2008, Toruń, Aleja Jana Pawła II,
2008, Palermo, Via Vittorio Emanuele, 2007, Palermo, Via Pollara, 2007 Palermo, Foro Umberto I, 2007, Palermo,
Via Corso Camillo Finocchiaro Aprile, 2008, Fumicino, Piazzale Mediterraneo, 2008, Londyn, Southern Grove1 ,
2007 (180x100), DYPTYK Palermo, 2008 (100x75)

Alina Budzyńska, architekt, malarka, fotografik. Studia artystyczne na Wydziale Sztuk Pięknych UMK
w Toruniu. W 2008 dyplom na kierunku - malarstwo w pracowni prof. Jana Pręgowskiego, ze specjalizacją szkło
w architekturze oraz aneks z rysunku i fotografii. Od września 2010 studia doktoranckie na Wydziale Sztuk
Pięknych UMK w Toruniu. W 2007 staż w Accademi delle Belle Arti w Palermo na Sycylii, a także staż
w Wielkiej Brytanii. Stypendystka programu Krok w Przyszłość III Edycja organizowanego przez Urząd Marszałkowski
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Wystawa jest czynna dla zwiedzających w dniach 08.09 – 26 września 2010.
Zapraszam serdecznie na wernisaż 8 września na godzinę 19:00
Kurator Anna Wolska