Prot Jarnuszkiewicz "Nieobecność"

Nastrojowe, intymne pejzaże składające się z pozornie nie związanych z sobą obrazów
przypominają wędrówkę „poety” po dobrze znanych tylko jemu miejscach, to pierwsze
skojarzenie nasuwające się po obejrzeniu zdjęć autora.
Jest on niczym „Witold” – główny bohater „Kosmosu” Gombrowicza, który próbuje
złożyć rzeczywistość z zauważonych w przestrzeni znaków. Ta badawcza postawa
powoduje, że pozornie puste pejzaże, osamotnione ławki, krzesła, martwy ptak, byliny,
nabierają odrębnego, głęboko humanistycznego znaczenia.
Tytuł wystawy mówi o "nieobecności". Czy jest to jednak tylko brak zarysu konkretnej
postaci na oglądanych fotografiach, czy może wewnętrzne poczucie osamotnienia,
które towarzyszy autorowi w jego pracy artystycznej? A może jest to alienacja wobec
otaczającego świata, ucieczka w głąb własnego "ja" do świata emocji i wrażeń?
Zawarty w tytule nastrój budowany jest przez autora na różne sposoby. W sposób literacki
przez atrybuty kojarzące się z tematem (pusta plaża, ogród, pusta ławka).
Dopiero po pewnej analizie zdjęć, uwagę zwraca minimalistyczna kompozycja fotografii
oraz posługiwanie się przez autora światłem. Klasyczne, spokojne układy, wyciszone rytmy,
łagodne, przygaszone światła, pewna nieostrość. Wszystkie te fotograficzne niuanse,
wzmacniają psychologiczne oddziaływanie zdjęć na widza i podkreślają dodatkowo
założony przez autora kontekst całości projektu.
Prot Jarnuszkiewicz, zapytany o ideę jaka przyświecała mu w trakcie tworzenia zdjęć,
wyjaśnia: ”(…) od zawsze w fotografii interesowały mnie relacje człowieka i przestrzeni,
napięcia i wzajemne dookreślanie. W prezentowanych pracach przedstawiłem tę zależność
jako układ emocjonalny. Człowieka - jako nieobecnego demiurga. Świat wokół
- opuszczony, noszący ślady swojego opiekuna, twór."
Takie podejście do fotografii przez autora powoduje, że każdy z tych obrazów trzeba
analizować jako odrębny mikrokosmos, gdzie widz może na zasadzie wolnej gry skojarzeń
dopowiedzieć własną historię, stając się tym samym jednocześnie odbiorcą i nowym
stwórcą obserwowanej, fotograficznej rzeczywistości.

Prot Jarnuszkiewicz urodził się w Warszawie w 1977 roku. Ukończył wyższe studia na
wydziale operatorskim PSFTviT w Łodzi, uczęszczając jednocześnie na zajęcia zaocznych
studiów fotograficznych. W 2002 roku uzyskał dyplom i tytuł magistra sztuki.
Pracuje czynnie jako fotograf, prowadząc własne studio. Oprócz praktyki zawodowej,
w której styka się z różnorodnymi firmami, teatrami i wydawnictwami. Zajmuje się również
dydaktyką, prowadząc zajęcia na warszawskiej ASP oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej.
Ma za sobą kilkanaście wystaw zbiorowych i indywidualnych.

2007 udział w wystawie zbiorowej w Galerii FF w Lodzi;
2007 wystawa i wykład autorski w PJWSTK w Warszawie; 
XII.2006 – V.2007 – współpraca z prof.Aleksandrem Jackowskim nad tekstem i opracowaniem
fotograficznym dotyczącym Jerzego Jarnuszkiewicza. Publikacja w piśmie „Konteksty” (2007);
2006 wystawa indywidualna zdjęć do tematu: „Trwanie czasu, trwanie przestrzeni, a prawda
fotografii” w Galerii klubu Tygmont w Warszawie;
2005 roku prezentacja prac fotograficznych w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej
i Teatralnej im. Schillera w Lodzi;
2005 wystawa indywidualna w Galerii „ Przy Rynku” w Kazimierzu Dolnym
przy wsparciu fundacji „Pojutrze”;
2005 wystawa prac w Galerii Sztuki Współczesnej SD w Wilanowie w Warszawie
(w ramach Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej);
2003 wystawa fotografii w Galerii „Przy Rynku” podczas festiwalu filmowego w Kazimierzu Dolnym;
2003 i 2002 wystawa zbiorowa w Galerii Pod Belką na zamku w Nidzicy;
2002 wystawa prac w Galerii Nova w Warszawie;
1998 wystawa na wydziale grafiki ASP w Warszawie;

Publikacje (2000) w miesięczniku „Pozytyw”, (1998) w magazynie „Konteksty”,
(1998) Kwartalnik Polskiej Fotografii „OKO”. Prace komercyjne i reklamowe w takich pismach
jak: „Rzeczpospolita”, „Teatr”, „Didaskalia” i innych.

Wystawa czynna dla zwiedzających od 22 stycznia do 8 lutego 2009.
Zapraszam serdecznie Kurator Anna Wolska


Patron medialny Fotopolis.pl - internetowy magazyn o fotografii.