Darek Cichocki "Autoportret abstrakcyjny"

Pierwsze skojarzenia nasuwające się po obejrzeniu zdjęć autora to pewne podobieństwo do kierunków
związanych z tzw. malarstwem materii. Przed oczami stają mi obrazu Jeana Futiera, J. Dubuffeta,
czy polskich autorów – Jonasza Sterna, Włodzimierza Borowskiego, Jana Lebensteina oraz mniej znanych
autorów związanych z Grupą Zamek. Ta analogia jest uderzająca, wątpię jednak, by autor próbował
naśladować kogokolwiek. Wszystkie podobieństwa wynikają z metodologii jaką przyjął Darek Cichocki
przy kreacji swoich dzieł. Nie traktuje on bowiem collage tak jak większość fotografów - jako misternej
układanki, czy zabawy fragmentem rzeczywistości w celu złożenia zaskakującego obrazu
(jak np. twórczość Zofii Kulik), lecz buduje pewną sytuację, którą następnie „utrwala” przy pomocy fotografii.
Działa więc niczym malarz, czy nawet rzeźbiarz konstruując płaszczyzny (reliefy) wypełnione rozmaitymi
materiałami, tworząc faktury, rytmy, układy kompozycyjne, które stanowią pewną wartość samą w sobie.
Fakt przeniesienia i utrwalenia całej sytuacji przy pomocy fotografii jest czysto umowny. Równie dobrze
autor mógłby uwiecznić swoje działanie przy pomocy kamery w zmiennym cyklu dziennego oświetlenia,
lub pozostać na etapie rozgrywek przestrzenno fakturalnych. Każdy z tych etapów (form wizualizacji)
dawałaby jednocześnie możliwość spojrzenia na działanie autora w zupełnie odrębny sposób –
od płaskorzeźby, environmentu, video artu po działanie stricte wizualno estetyczne.
Medium fotograficzne, które wybrał Darek unifikuje wszystkie prace do płaszczyzny obrazu powodując,
że prace nabierają charakteru pewnej skończoności, dookreślenia w formie cyklu.
Autor zapytany o szczegóły jakie towarzyszyły powstawaniu prac wyjaśnia:” (…) obiekty te powstały
z materiałów będących w różnych stadiach destrukcji , postprodukcyjnych odpadów o różnorodnych
fakturach, zdekapitalizowanych elementów urządzeń i maszyn o nieznanym już przeznaczeniu.
Powstałe w ten sposób, abstrakcyjne kompozycje, obrazują różnorodne postawy oraz stany emocjonalne
wobec podstawowych wyróżników współczesnej cywilizacji i kondycji człowieka.”

Darek Cichocki  urodził się w Płocku, ukończył studia humanistyczne, jest ubiegłorocznym absolwentem
Warszawskiej Szkoły Fotografii. Dyplom ‘Baśnie Abstrakcyjne” powstał w pracowni fotografii artystycznej
dr hab. Mariana Schmidta będąc wyrazem rosnącego zainteresowania artysty dziedziną fotografii abstrakcyjnej.
Autor rejestruje i wykorzystuje zarówno naturalne jak i te implikowane przez człowieka procesy destrukcji,
zmieniające fotografowane powierzchnie drewna, kamienia czy  metalu, jednak w jego pracach
transformacja ta jest źródłem kreacji  nieprzewidywalnej i zaskakującej “rzeczywistości równoległej”.
Eksperymentuje tworząc obiekty przestrzenne, instalacje i płaskorzeźby. Brał udział w wielu wystawach
zbiorowych, a jego pierwsza wystawa indywidualna pt. “Fotografia Abstrakcyjna” miała miejsce w 2008 r
(Galeria Artinfo w Fabryce Trzciny).

Wystawa zorganizowana w ramach V Warszawskiego Festiwalu Fotografii Artystycznej

Wystawa czynna dla zwiedzających od 07.05 - 24.05.2009.
Zapraszam serdecznie Kurator Anna Wolska

Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających w Noc Muzeów do godziny 1.30 !!


Patron medialny Fotopolis.pl - internetowy magazyn o fotografii.