Janusz Musiał "Archeologia nowych mediów, Medialne planety"

#
światło – medium
konieczny warunek istnienia
planeta
cyfrowych obrazoświatów
jedynie potencjalnych
wirtualnych przestrzeni
cywilizacja
architektury światła

tworzymy
medialne galaktyki
zbiory cyfrowych danych
zamieszkałe przez słowa, obrazy i dźwięki...

kolekcja medialnych planet
uniwersów cyfrowych danych
stan hibernacji
archiwum czasu i zdarzeń
obecności minionego życia
ludzi, miejsc, zdarzeń...
kapsuła pamięci
wehikuł czasu
starannie wyselekcjonowanych zbiorów
?
czy
rekonstrukcja owych środowisk medialnych
w przyszłości zakończy się pomyślnie
?
archeologia nowych mediów
proces
wciąż przed nami

odkrywamy
wirtualne światy
planety
galaktyki
uniwersa
jedynie potencjalne
do odczytania
stany opozycji binarnych
tajemnica
0 i 1
braku
i
obecności

tego
?
co skryte pod estetyczną powłoką obrazu
?
medialnej planety.

Autorski zestaw Archeologia nowych mediów - Medialne planety realizowany w latach 2006-2008
ilustruje wpływ działania czasu, zmiennych warunków atmosferycznych, żywiołów (światła, wody
i ziemi) na media optycznej rejestracji i archiwizacji multimedialnych danych.
Treści zapisane w postaci cyfrowych – komputerowych danych, rozmaite artefakty ludzkiej kreatywności
i ekspresji twórczej (słowa, obrazy, dźwięki) zostają zdeponowane na nośnikach stanowiąc zbiór
potencjalnych do odczytania danych. Materiał ów stanowi potencjalny przedmiot uważnych badań,
humanistycznych i estetycznych refleksji dla przyszłych pokoleń, badaczy mediów, kulturowych tekstów
utrwalonych w aktualnych mediach pierwszej dekady XXI wieku.
Czy rekonstrukcja medialnych światów zakończy się pomyślnie? Czy pozostanie jedynie estetyczna
powłoka medium?
Zestaw tematyzuje problematykę cyfrowej rewolucji współczesnych mediów. Stawia pytania o trwałość
współczesnej nam kultury opartej na architekturze i estetyce niematerialności, efemerycznych pulsacjach
światła na wszędobylskich ekranach, monitorach i wyświetlaczach. Kultury reprezentowanej przez
audiowizualne teksty i multimedialne zbiory danych, jedynie wirtualne wymagające odpowiedniego
instrumentarium aby „zobaczyć i usłyszeć”.
Janusz Musiał w sposobie i technikach kreowania obrazów najczęściej odwołuje się do fotografii
bezkamerowej, kontaktowej, otworkowej, rejestracji w dłuższych interwałach czasu oraz używa technologii
cyfrowej. „Taki sposób rejestracji zakłada zbliżenie się do źródeł powstawania obrazu, do istoty procesu.
Pozwala na przyjrzenie się sobie i otoczeniu głębszym spojrzeniem, przez to umożliwia doznanie
metafizycznych znaczeń, subiektywnej refleksji oraz kontemplacji. Odwołuje się, zarówno w treści jak
i w formie do gramatyki i poetyki medium fotografii, do jej pierwotnej magiczności”. "Moja fotografia
nie próbuje wiernie naśladować rzeczywistości. Przez pryzmat własnych doświadczeń i wyobraźni dokonuję
analizy i syntezy, poddaję interpretacji oraz transformacji świat obiektywnie istniejący, zjawiska natury
i technokultury, procesy percepcji oraz samo medium fotografii".

Absolwent Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach
oraz Fotografii w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Członek Związku Polskich Artystów Fotografików [2005].
Stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury [2005].
Autor tekstów i recenzji poświęconych fotografii i nowym mediom.
Kurator wystaw tematycznych, koordynator projektu Kopalnia Obrazu.
Autor cyklu filmów dokumentalnych - wywiadów - Leksykon Śląskiej Fotografii [Jerzy Lewczyński,
Halina Holas-Idziakowa, Anna Chojnacka, Waldemar Jama, Andrzej Koniakowski, Józef Ligęza].
Redaktor portalu internetowego www.zpaf.katowice.pl
Od 2006 nauczyciel akademicki - Wyższa Szkoła Mechatroniki w Katowicach [fotografia, film, wideo, multimedia].
Autor ponad 70. wystaw i pokazów indywidualnych oraz zbiorowych [min. Katowice, Bytom, Mikołów, Kłodzko,
Wrocław, Kraków, Łódź, Warszawa, Gdańsk, Słubice, Wałbrzych, Racibórz, Czeladź, Jastrzębie, Rybnik oraz Czechy,
Słowacja, Litwa, Algieria, Maroko].

Prace w zbiorach:
Galeria EF, House of Photography - Słowacja, Śląska Kolekcja Fotografii Artystycznej
Kolekcje prywatne [Polska, Słowacja, Czechy, Niemcy].

Wystawa czynna dla zwiedzających od 06.08 - 28.08.2009
Zapraszam serdecznie Kurator Anna Wolska


Patron medialny Fotopolis.pl - internetowy magazyn o fotografii.