str-anton

Anton Solomoukha “Contemporary”

Jeśli można znaleźć „miejsce”, w którym przeszłość związana z twórczością holenderskich malarzy epoki odrodzenia,
barokowymi hedonistami, średniowiecznymi moralistami oraz z prądami filozoficznymi i teoriami psychoanalizy Freuda
i Junga spotykają się z fotografią - to jest nią twórczość Antonego Solomoukha!


Gdy patrzymy na zdjęcia autora wypełnione rozmaitymi układami ciał, pełne szczegółów dekoracyjnych, jako odzwier -
ciedlenie naszych czasów i otaczającej nas przestrzeni, to rodzi się w nas przekonanie, że autor w natłoku bodźców
i impulsów kieruje się podstawowym imperatywem – lękiem przed pustką (horror vacui). W pracach Antona wszystko
jest ważne i nieprzypadkowe - postać, mural, przedmiot na pierwszym, lub na dalszym planie. Wszystko ma również
swoją własną, wyjątkową historię i własne odniesienie względem modela, czy przedstawionej sceny. Zdjęcie nie jest
więc tylko płaskim obrazem, raczej historią, mini filmem, teatrem, zamkniętym w ramy nieruchomej płaszczyzny.
Autora nie interesuje przedstawianie otaczającej go realnej rzeczywistości, on ją przetwarza przez własną percepcję
i postawę krytyczną, dostosowując do swoich własnych artystycznych wizji, budując alegoryczne, wielowątkowe
historie będące teatrem absurdu obdarzonym postmodernistycznym sarkazmem.
Mroczne odrapane wnętrza opuszczonych domów miasta Prypeć (Prypiat’) na Ukrainie, które nieprzypadkowo zostały
wybrane jako tło poszczególnych scen. Miasto duch, miasto, które ucierpiało wskutek starcia naszej wiary
w nieomylność nauki, zderzonej z odwiecznym prawem przypadku i ludzkiego błędu – katastrofy reaktora atomowego
w Czarnobylu. Ten kontekst znacząco zmienia interpretację zdjęć, wszystkie sceny rozgrywają się bowiem na
„śmietniku” i gruzach naszej cywilizacji”. Kolejne obrazy nawiązują do dziecięcych marzeń i fascynacji, mają
odniesienia do mitów i wierzeń, są przesycone ironią i sarkazmem wobec tzw świata sztuki. Wystawa budzi pewne
zdziwienie, odczucia kontrowersyjności, czy świadomej prowokacji. Słusznie. Cykl tych prac Antona Solomoukhi
jest swoistym mrugnięciem okiem do widza, zmusza do wewnętrznego zdystansowania się do otaczającej
rzeczywistości, w której mimo naszej dorosłości, sami często błądzimy i poruszamy się jak dzieci.

Anna Wolska

Anton Solomoukha, ukraiński i francuski artysta, urodzony 2 listopada 1945 roku w Kijowie, Ukraina. Ukończył
Kijowską Akademię Sztuk Pięknych w 1973 r. Od roku 1978 mieszka w Paryżu. Jest Zagranicznym Członkiem
Narodowej Akademii Sztuk Pięknych Ukrainy. Uczestniczy w wielu wystawach i projektach we Francji, Ukrainie,
USA, Kanadzie i innych krajach świata. Jego twórczość to głównie malarstwo sztalugowe i monumentalne, ale
poszukiwania artystyczne obejmują także inne dziedziny sztuki. Od około 2000 roku artysta rozpoczął nowy
rozdział w swej twórczości – malarstwo fotograficzne.
Wystawa Antona Solomoukhy pierwszy raz została zaprezentowana w ramach VI Festiwalu Kultury „Ukraińska
Wiosna” 2013, zorganizowanego  przez poznańskie Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Polska – Ukraina”
w imieniu którego są zbierane środki na zakup aparatu do sztucznego oddychania dla Zachodnioukraińskiego
Specjalistycznego Dziecięcego Centrum Medycznego, wspierając tym samym działania lwowskiej fundacji
„Skrzydła Nadziei”, która opiekuje się dziećmi z najcięższymi schorzeniami, kupuje sprzęt medyczny, organizuje
akcje, umilające pobyt małych pacjentów w szpitalach.

I Obolon-Polska, sponsor wystawy Antona Solomuchy w Warszawie w ramach Obolon-Fest, a także sponsor wystawy 
w ramach VI Festiwalu Kultury „Ukraińska Wiosna” 2013, i zespół Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Polska
– Ukraina” są niezwykle usatysfakcjonowani, że Autor zdecydował się przyłączyć się do akcji  Fundacji Charytatywnej
„Skrzydła Nadziei”, przekazując 30% od zamówionych w czasie wystawy prezentowanych prac. Dziękujemy!

Igor Chraniuk

Pragniemy przekazać szczególne podziękowania Sponsorowi Wystawy - Firmie OBOLON Polska
za współpracę przy tym wydarzeniu!


Zapraszamy do Galerii Obok ZPAF na wernisaż 13 listopada na godzinę 19.00
Wystawa dostępna dla zwiedzających 13.11 - 13.12.2013


obolon