Jan Brykczyński "Liceum"
Do Szymanowa nie trafiłem przypadkiem. To miejsce od zawsze istniało w opowieściach rodzinnych;
tajemnicze, pi
ękne, ale surowe i groźne zarazem. Uczyły się tam wcześniej moja matka, babka
i prababka… Fotografia okaza
ła się doskonałym pretekstem do zaspokojenia mojej ciekawości
i przekonania si
ę jak wygląda życie za murami klasztornej żeńskiej szkoły. Żeńskie liceum
z internatem Sióstr Niepokalanek od prawie stu lat kszta
łci na wysokim poziomie, a może przede
wszystkim wychowuje m
łode dziewczyny. Zasady opracowane w XIX wieku przez założycielkę Matkę
Marcelinę Darowską, od tamtego czasu właściwie nie uległy zmianie. Położony na prowincji, otoczony
murem pa
łac, w którym mieści się szkoła, jest zamkniętym, rządzącym się własnymi prawami światem.
Pobyt tam jest dla dziewczyn do
świadczeniem silnie kształtującym charakter, pod warunkiem,
że w ogóle wytrzymają klasztorny reżim.
Prezentowany reporta
ż pokazuje to piękne i niezwykle atrakcyjne wizualnie miejsce. Jednocześnie
jest prób
ą przebicia się przez tę lukrowaną warstwę i zajrzenia w głąb życia tej niedzisiejszej szkoły.

Jan Brykczyński urodził się w Warszawie w 1979 roku. Jest fotografem - wolnym strzelcem
zajmuj
ącym się głównie reportażem o tematyce społecznej. Absolwent Wyższego Studium Fotografii
na Wydziale Operatorskim PWSFTViT w
Łodzi. Po dwóch latach studiów Stosowanych Nauk Społecznych
na UW, wyjecha
ł do Paryża, gdzie przez rok pracował jako asystent fotografów mody i zaczął fotografować.
Po powrocie do Warszawy zrezygnowa
ł ze studiów na UW i rozpoczął studia fotografii. Początkowo w szkole Mariana Schmidta, w pracowni reportażu Maćka Skawińskiego a potem w PWSFTViT w Łodzi reportaż
u Krzysztofa Hejke. W 2004 roku studiowa
ł przez rok w Szkole Filmowej FAMU w Pradze u Viktora Kolara,
oraz bra
ł udział w warsztatach Agencji Fotograficznej VII we Francji.
Prezentowana wystawa jest (nie obronion
ą jeszcze) pracą dyplomową.
Za zdj
ęcia z tego cyklu autor otrzymał nagrodę Newsweeka w edycji Newsreportażu 2005.
Zdj
ęcie z lekcji wf-u w parku zostało też wyróżnione w konkursie miesięcznika Press.
Reporta
ż z Szymanowa był publikowany w polskiej edycji National Geographic w grudniu 2004.

Kurator - Anna Wolska