Ewa Seniczak Ścibior "Szepty"
Wystawa ta jest odmienna od dotychczasowych. Autorka, absolwentka Europejskiej Akademii Fotografii
odwo
łuje się w swoich fotografiach do tego co nienazwane, tajemne, istniejące poza czasem, przestrzenią
i miejscem, co dla jednych jest tylko wytworem wyobra
źni, drugich - realnym światem ukrytym za linią
życia i możliwością ludzkiej percepcji. Fotografie Ewy emanują wręcz prostotą i ascetyzmem. Dalekie są
od wsz
ędobylskiego gadulstwa. Autorka używając tylko prostych "narzędzi fotograficznych" - głębi ostrości,
uj
ęcia i kadru, światła i cienia, uzyskuje bardzo wiarygodną i spójną atmosferę niezwykłości. Pisze tak:
W "Szeptach" podj
ęłam próbę dotarcia z aparatem w przestrzeń snu i podświadomości. Tam gdzie spotykają
si
ę dwa światy. Stworzyłam bardzo osobistą opowieść o życiu, dając jednocześnie dowolność interpretacji
i refleksji. Nie chc
ę precyzować ukrytych przeze mnie znaczeń i powiązań pomiędzy fotografiami.
Najwa
żniejsze to zagłębianie się w fotografię i zagłębianie się w samego siebie. Dotarcie do cienkiej granicy
czasu, tam gdzie obce twarze staj
ą się naszymi własnymi odbiciami. A szeptane przez nie opowieści -
opowie
ściami o nas, naszym życiu, naszych decyzjach, lękach i słabościach, o tym co nieuniknione oraz
o tym, co mo
żemy jeszcze zrobić. Inspiracją "Szeptów" był "Szósty Zmysł" M. Night Shyamalan'a.
Projekt zosta
ł zrealizowany w ramach dyplomu, w pracowni fotografii kreacyjnej i ekspresyjnej Izabeli
Jaroszewskiej, w Europejskiej Akademii Fotografii w Warszawie. Powi
ększenia zostały wykonane przez
Jerzego
Łapińskiego, na podłożu barytowym 30x40 cm, tonowane selenem.

Ewa Seniczak Ścibior - pochodzi z Torunia. Z wykształcenia jest ekologiem i grafikiem komputerowym.
Jest równie
ż Absolwentką Europejskiej Akademii Fotografii. Na co dzień zajmuje się wychowaniem
4-letniego Marka i rocznego Adasia. Mieszka w Warszawie. Wybrane fotografie prezentowane by
ły
na wystawie zbiorowej absolwentów EAF w Galerii Luksfera w czerwcu br.

Kurator - Anna Wolska