Jerzy Łapiński [jr] i Krzysztof Panek "Wyjmteklisze"
"Street Photo" nie jest reportażem i nie opowiada jednej historii serią zdjęć. Nie przedstawia ważnych
wydarze
ń, nie zajmuje się niczym więcej ponad zwyczajnym życiem. Polega bardziej na widzeniu
w zwyczajnym
życiu przejawów surrealizmu, sytuacji szalonych, śmiesznych lub jakichkolwiek innych,
które z pozoru s
ą zwykłym życiem, lecz na zdjęciu nabierają cech metaforycznych. Najlepszą częścią
tego typu zdjęć jest to, że nie trzeba jechać na drugi koniec świata, aby zrobić dobre zdjęcie, sytuacje
takie dziej
ą się codziennie, bez względu na to czy ich szukamy czy nie. Zmusza to do prawie obsesyjnego
poszukiwania, poniewa
ż zdjęcie możemy spotkać wszędzie i o każdej porze. Sama nazwa sugerowałaby,
że fotografie te powstają wyłącznie na ulicy, w środkach masowego transportu i podobnych miejscach.
Tak nie jest - powstaj
ą po prostu tam gdzie przebywają ludzie. Naszym zdaniem cała tajemnica
fotografowania to nacisn
ąć spust migawki we właściwym momencie. Fotografowanie jest kwestią intuicji.
I rzeczywisto
ści. Jak uchwycić ten właściwy moment ? Porzucić intelekt. Intelekt człowieka, który ma
aparat, ka
że oczekiwać jego wzrokowi pożądanego układu obiektów, które chce sfotografować.
Takie wahanie zna ka
żdy, kto miał aparat fotograficzny w ręku. Ale taka chwila nigdy nie następuje.
Fotografik ponosi pora
żkę: jego zdjęcie okazuje się nieudolnym odwzorowaniem martwych obiektów,
których nic nie
łączy i które nic nie mówią. Zawiesić intelekt i poddać się tylko intuicji, to uwierzyć rzeczywistości. W czasach przepełnionych fotografią cyfrową, w których jest więcej zdjęć niż człowiek
jest w stanie obejrze
ć, a miliony nowych powstają codziennie przy pomocy coraz łatwiej dostępnych
aparatów lub cho
ćby telefonów komórkowych, postanowiliśmy pokazać jak my postrzegamy otaczającą
nas rzeczywisto
ść, odcinając się tym samym od natłoku tych bezsensownych zdjęć robionych często tylko
dlatego,
że nic to nie kosztuje.
Nasze zdj
ęcia są robione zgodnie z kilkoma założeniami, bardzo ważnymi w fotografii ulicznej.
S
ą wykonywane analogowo, na materiałach czarno-białych i osobiście przez nas obrabiane, żadne
z nich nie jest przekadrowane - pokazujemy dok
ładnie to co zostało zarejestrowane na negatywie.
Ponadto wszystko co jest na zdj
ęciach to zastane sytuacje, bez jakiejkolwiek ingerencji z naszej strony.
Autorzy:

Krzysztof Panek urodzony 17 stycznia 1981 roku w Warszawie. Absolwent Studium Fototechnicznego
w Warszawie, obecnie student drugiego roku fotografii w Pa
ństwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej
i Teatralnej w
Łodzi. Zawodowo zajmuje się szeroko rozumianą fotografią prasową. Zawodowo nie zna
wi
ększej przyjemności niż praca. Prywatnie fotografuje na ulicy i także nie zna większej przyjemności
ni
ż fotografia. Życie zaskakuje. Element niespodzianki jest chyba dla każdego z nas miłym doznaniem.
Staram si
ę by takie były moje zdjęcia, nieważne czy jest to miła niespodzianka czy nie. Zdjęcie ma
wywiera
ć właśnie to wrażenie. Zanim jesteśmy w stanie pojąć i opowiedzieć co widzimy, nasz umysł już
to wie. Ju
ż to widzi i wywiera odpowiednią reakcję naszego ciała. Takie zdjęcia staram się robić i kocham
ogl
ądać. Fotografia uliczna jest tak naprawdę instynktowną potrzebą bycia zaskoczonym tym co spotkałem
i co uda
ło mi się sfotografować. Myślę, że rzeczywistość jest zawsze bardziej interesująca od tego,
co móg
łbym zainscenizować.

Jerzy Łapiński jr urodzony 2 czerwca 1984 w Warszawie. Student drugiego roku fotografii w Państwowej
Wy
ższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Fotografią zajmuje się odkąd pamięta, zarażony
t
ą pasją przez ojca. Ma na swoim koncie kilka wystaw i wyróżnień w konkursach fotograficznych.
Zajmuje si
ę street photo, które jest mu najbliższe i które uważa za dziedzinę fotografii pokazującą prawdę
o świecie. W hołdzie wielkim klasykom fotografii stawia na technikę czarno-białą. Stara się, by technika
nie przy
ćmiła sensu i przesłania samego obrazu, a jedynie sprawiała, że będzie on doskonale czytelny.

Kurator - Anna Wolska