Szymon Szcześniak "Egypt"
Egipt jest rajem dla tego typu fotografii. Piękne światło niespotykane w Europie, wszechobecna pustka,
przestrzenie, które wr
ęcz przytłaczają swoją rozpiętością i jeszcze coś szczególnego w powietrzu
i ludziach, co sprawia,
że fotografia staje się prosta, nie wymaga żadnego wysiłku.
Cz
łowiek po prostu wyciąga aparat i już jest częścią tego miejsca.
Gdy dany szczegó
ł mnie zafrapuje, przystaję i zastanawiam się czy obraz jest wart utrwalenia
go na kliszy. Potem d
ługo kadruję - jeszcze za nim wyciągnę aparat, później robię najwyżej trzy klatki.
Nigdy nie fotografuj
ę, jeśli nie jestem pewien końcowego rezultatu. Ten bardzo przemyślany sposób
pracy pozwala mi na uzyskiwanie zamierzonych, przewidywalnych efektów kompozycyjnych
i estetycznych. Podobnie ma si
ę rzecz przy fotografowaniu osób. Nie lubię niepotrzebnie straszyć
aparatem ludzi. Nie każdy lubi być obiektem zainteresowania fotoreportera - dotyczy to tak Europy
jak i krajów Arabskich. Dlatego zazwyczaj pytam si
ę o zgodę, przekonuję lub po prostu proszę ludzi,
by ludzie stan
ęli w jakimś konkretnym miejscu. Ktoś może zapytać, czy to jeszcze reportaż,
czy ju
ż inscenizacja. Jeśli zdjęcie tego wymaga, to czemu nie? Z czeskiej szkoły wyniosłem świetne
podstawy do dobrego dokumentu. Zawsze jednak interesowa
ł mnie portret kreowany. W tym cyklu
stara
łem się połączyć to, czego mnie nauczono w Opavie, z tym, co można określić jako przejaw
szczególnie rozumianej estetyki. Nie widz
ę w tym nic zdrożnego, bo nie podrabiam i nie koloryzuję
rzeczywistości, czasem jej tylko pomagam.
Wszystkie prezentowane prace, które mo
żecie Państwo obejrzeć na tej wystawie zostały wykonane
podczas moich wyjazdów do dwóch kurortów egipskich Dahab i Hurghada na prze
łomie 2004 i 2005
roku. Fotografie te wykona
łem aparatem średnioformatowym Hasselblad na błonie negatywowej
Kodak Porta 160 VC z u
życiem lampy błyskowej i specyficznej palety kolorów wyciąganych w trakcie
cyfrowej obróbki w Photoshopie, które okre
ślam jako "rzeczywistość wspomaganą". Szymon Szcześniak.

Szymon Szcześniak - rocznik 1975. Absolwent Instytutu Twórczej Fotografii w czeskiej Opawie - 2004.
Laureat Grand Prix Pozytywu 2005 za cykl Egipt i Chimery 2005 w kategorii: magazyny-fotografia.
Wspó
łpracuje z takimi pismami jak Viva, Playboy, Zwierciadło, Gala, skupiając się głównie
na portretowaniu znanych ludzi. Prywatnie inspiruje go codzienno
ść. Zarówno w pracy komercyjnej
jak i w autorskiej autor jest pod silnym wp
ływem abstrakcji i surrealizmu otaczającego nas świata.
Obrazy wyci
ęte z rzeczywistości w często w humorystyczny sposób są alternatywą dla standardów
fotografii dokumentarnej.

Kurator - Anna Wolska